Zpracováváme
všechny typy
daňových přiznání.
17 let praxe v oboru.

Ing. Lenka Kunešová
člen komory daňových poradců
evidenční číslo 05214

Kodex daňového poradce

Daňové poradenství

Naše kancelář se zabývá zpracováním všech typů daňových přiznání:

  • sestavování přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů na sociální pojištění a zdravotní pojištění (ať už se jedná o daňovou evidenci nebo výdaje uplatněné procenty)
  • sestavování přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně rozvahy, výkazu zisků a ztrát a příloh, dále zaslání příloh na příslušný rejstříkový soud
  • vedení agendy DPH včetně sestavování přiznání k DPH, kontrolního hlášení a souhrnného hlášení, včetně elektronického zasílání na finanční úřad
  • sestavování přiznání k silniční dani, upozornění k placení záloh
  • sestavování přiznání k dani z nemovitých věcí
  • vyřizování zelené nafty na celním úřadě včetně sestavení přiznání ke spotřební dani

Zastupujeme klienty při jednání se správcem daně, při daňových kontrolách, při odvolacím řízení apod. Poskytujeme daňové konzultace.

Dále poskytujeme odklady k dani z příjmů fyzických a právnických osob. Na základě udělené plné moci, se lhůta pro podání přiznání a úhradu daně prodlužuje do 30. 6. kalendářního roku. U fyzických osob to platí i pro úhrady nedoplatků ze sociálního a zdravotního pojištění. Nové zálohy na daň se platí od 1. 7.